Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Protejarea informațiilor cu caracter privat în timpul utilizării site-ul nostru web (www.cecdental.ro) reprezintă pentru noi un aspect extrem de important.Responsabil pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este Clinica CEC Dental Clinic. 

Utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, se face în concordanță cu prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății SC CEC Dental Clinic SRL în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru (www.cecdental.ro) însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți.

1. Securitatea datelor

Pentru protecția datelor dumneavoastră, Clinica CEC Dental Clinic a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii.

2. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare/menționate.

3. Prelucrări ale datelor prin intermediul formularelor afișate pe pagina de web

Programare telefonica/ live chat 

Programare online 

Formular  Programează-te sau Solicita o Programare